Lyft skolkommunen Västervik

15 november 2018 04:00

Nu är det hög tid att vi gemensamt jobbar för att lyfta Västervik som skolkommun. Det visar Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2018.

Västervik hamnar i år långt ned i rankningen. Först på plats 156 bland landets 290 kommuner finns vår kommun. Detta innebär att vi har tappat 68 placeringar jämfört med förra året.

Lärare är nyckeln till att ­förbättra elevernas kunskapsresultat och för att lyckas med det behöver lärare rätt förutsättningar och villkor. Västervik har kunniga lärare och skolledare med stort driv och engagemang. Om Västervik ska lyckas behålla denna värdefulla kompetens så måste skolan prioriteras högre!

För det första behöver lärare och skolledare få en rimlig arbetsbelastning och det är hög tid att vårt uppdrag renodlas. Onödig administration måste rensas bort och uppgifter som inte har med lärandes uppdrag att göra ska utföras av annan personal. Låt lärare vara lärare!

För det andra måste lärare och skolledare ha konkurrenskraftiga löner. Lönerna har länge släpat efter och runt om oss har kommuner växlat upp och satsat. Om Västervik ska vara en attraktiv arbetsgivare för lärare så måste de också våga genomföra satsningar. Att budgetera 2,5 procent till löner i lärarbristens spår kan knappast kallas att satsa.

Nu är det hård konkurrens om de behöriga lärare som finns och Västervik har tappat flera placeringar mot grannkommunerna i kategorin lön. Här ligger till exempel Oskarshamn på plats 55 att jämföra med Västervik som har sjunkit till en mer undanskymd plats 203 i landet.

Lärarförbundet Västervik vet hur vi kan arbeta oss ur lärarbristen och vi ser fram emot att tillsammans med Västerviks kommun jobba för det och för en hög placering i Lärarförbundets ranking.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magdalena Borgemo ordförande Lärarförbundet Västervik