Debatt Svar till Christer Svenssons debattartikel ”Satsa på sol och vind” i VT den 25 september.

Jag håller med professor Christer Svensson om att ”insikten om allvaret i klimatfrågan sprider sig”. Enligt alla våra ledande politiker gäller den ”civilisationens överlevnad”. Men ”klimatfrågan” gäller inte klimatet utan den ”klimatpolitik” som byggts på okunskap och verklighetsflykt med syfte att lura in mänskligheten i en New World Order, NWO.

Detta är inte en ”konspirationsteori”. Det är offentligt uttalade avsikter från ledande företrädare för FN, IPCC och många andra politiska toppfigurer. Våra egna gurus, Anders Wijkman, regeringens högste rådgivare, och Johan Rockström har ansett att vi behöver ”en ny ekonomisk logik”. De har inte förklarat hur den skulle skilja sig från sovjetisk planekonomi. Wijkman har tyckt det vara ”värt att fundera på” ett norskt förslag att ”pausa demokratin”, alltså införa en beslutskraftig ledarstruktur som i Kina, googla ”röda tråd nwo”.

Dessa strävanden ser vi i dag praktiserade i Venezuela. Där har civilisationen kollapsat. Det är faran i dag!

Alla Svenssons förslag svävar i drömmarnas himmel utan kontakt med ekonomiska realiteter. Den pålitliga kärnkraften och vattenkraften kan leverera ström alla timmar på året. Därför har vi ingen anledning att kosta på oss nyckfull sol- och vindkraft, som levererar NOLL ibland. Insikten om detta sprider sig nu i landet.

Klimatet håller inte alls på att bli farligt varmt. Det är mångfaldigt bevisat att koldioxid INTE påverkar klimatet så mycket att det kunnat mätas.

Klimathotet är seklets största bluff.