Fyra förlorade år för Sverige

Bokslutet över regeringens tid vid makten är dystert, skriver östgötska riksdagsledamöter från Alliansen.

19 april 2018 05:00

Regeringen och finansminister Magdalena Andersson (S) har nu lämnat sin ekonomiska vårproposition till riksdagen. Det är regeringens sista budget för den här mandatperioden och därmed hög tid att göra ett bokslut över den rödgröna regeringens fyra år vid makten. Det är inget imponerande facit man lämnar efter sig.

Trots brinnande internationell högkonjunktur och starka statsfinanser så är det på många sätt en dyster mandatperiod som vi nu lämnar bakom oss. Även om konjunkturen är stark så är regeringen ovanligt svag och har misslyckats med att prioritera och fatta nödvändiga beslut som rustar Sverige för framtiden.

Under mandatperioden har skatterna höjts med över 60 miljarder kronor. Merparten av skattehöjningarna slår mot jobb och tillväxt. För en vanlig familj där båda föräldrarna jobbar innebär skattehöjningarna 1 350 kronor mer i skatt varje månad. Långtidsarbetslösheten är idag också högre än 2014 och den farliga jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda har vuxit.

Regeringen har under mandatperioden dessutom fattat beslut som har ökat statens årliga utgifter med 100 miljarder kronor men bara tre procent av dessa har gått till polisen och rättsväsendet. Tryggheten har urholkats. Utsattheten för brott ökar och andelen uppklarade brott ligger på rekordlåga nivåer, samtidigt som antalet poliser minskar. Utvecklingen är oacceptabel och därför vill vi i Alliansen se kraftiga resurstillskott för att stärka svensk polis.

Ett annat område där regeringen har misslyckats är väntetiderna i sjukvården. Socialdemokraterna gjorde i förra valrörelsen ett stort nummer av att korta vårdköerna i allmänhet och väntetiderna i cancervården i synnerhet. När vi nu har facit kan vi konstatera att vårdköerna har fördubblats och bara hälften av alla cancerpatienter får vård i tid. Det var ett misstag av regeringen att avskaffa den kömiljard som alliansregeringen införde. Under alliansregeringen ökade resurserna till välfärden med 100 miljarder kronor och vi genomförde viktiga satsningar på att korta vårdköerna. Det fungerade. Därför vill vi satsa på tre kömiljarder för att komma till rätta med de växande vårdköerna.

Trots omfattande skattehöjningar och ökade utgifter har alltså integrationsproblemen blivit större, otryggheten ökat och vårdköerna fördubblats. Den rödgröna regeringen har prioriterat bidrag och subventioner framför polis och sjukvård. Regeringen når inte heller överskottsmålet och har byggt upp otillräckliga skyddsvallar inför nästa lågkonjunktur. Det kan inte betecknas som något annat än ett stort misslyckande för regeringen Löfven.

Sverige behöver en ny regering som på allvar tar tag i integrationen, återupprättar lag och ordning och kortar vårdköerna. Därför behöver Sverige en alliansregering efter höstens val.

Andreas Norlén (M)

Staffan Danielsson (C)

Mathias Sundin (L)

Magnus Oscarsson (KD)

riksdagsledamöter för Östergötland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!