EU-politik kräver prioriteringar

Cecilia Wikström (L) säger en sak, men gör en annan, skriver Christofer Fjellner (M) och Jörgen Warborn (M).

8 mars 2019 16:00

Replik på "Vilka är M:s konkreta förslag?", 2/3. Slutreplik.

Liberalernas Cecilia Wikström påstår att hon precis som vi Moderater vill prioritera satsningar på det som är viktigaste i EU:s budget: forskning och utveckling för ökad konkurrenskraft, migration och gränsbevakning och bekämpning av den gränsöverskridande brottsligheten. Hon säger också att hon precis som vi vill modernisera budgeten, med minskade jordbruks- och regionalstöd.

Problemet är bara att hon säger en sak men gör en annan. I Europaparlamentet har hon stöttat ett förslag som bland annat innebär ett ökat jordbruksstöd med 700 miljarder kronor. Blir det verklighet är risken stor att svenska skattebetalare tvingas bidra med ytterligare 22 miljarder kronor per år.

Det är nästan lika mycket som kostnaden för hela den svenska Polismyndigheten. Wikström vill finansiera kalaset genom att ge EU ny beskattningsrätt och införa nya skatter. Det är inte små skattehöjningar som krävs om svenska skattebetalare ska bidra med 22 miljarder kronor mer per år.

Men det är ändå inte det främsta argumentet mot EU-skatter. Om nya skatter bestämmas direkt i Bryssel urholkas processen där varje utgift på EU-nivå måste vägas mot nytta den kan göra i den nationella budgeten. Den flygskatt som Wikström vill införa innebär dessutom en dubbelbeskattning av flyget, eftersom dess koldioxidutsläpp redan inkluderas i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Avslutningsvis stämmer det inte att Moderaterna inte vill se ett starkare EU på brottsbekämpningsområdet. Vi välkomnar både EU:s åklagarmyndighet och en mer permanent EU-mekanism för civilskydd så att hela EU står bättre rustat för naturkatastrofer. På sikt är det naturligt att gränsbevakningsbyrån Frontex utvecklas till en riktig gräns- och kustbevakningsmyndighet. Men till skillnad från Liberalerna och deras vänner Socialdemokraterna förstår vi att allt detta kräver prioriteringar, inte bara avgiftshöjningar.

Christofer Fjellner (M)

Europaparlamentariker

Jörgen Warborn (M)

kandidat till Europaparlamentet, riksdagsledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!