Bromsa planerna på snabba tåg

Mycket annat är mer angeläget är höghastighetståg, skriver Sverigedemokraterna.

30 april 2018 05:00

I dagarna gick regeringen ut med att man avser gå vidare med planerna med byggandet av en ny, omfattande höghastighetsjärnväg. För utomstående betraktare är det dock tydligt att ena delen av regeringen – nämligen Socialdemokraterna – är väl medvetna om att projektet aldrig kommer att bli av. Inte minst blir detta uppenbart i ljuset av att man skjuter på projektet så att det istället blir en fråga för framtida regeringar att hantera.

Med tanke på de astronomiska summor som beräknats för projektet och där Konjunkturinstitutet räknat fram att varenda tågbiljett skulle behöva subventioneras med 700 till 800 kronor borde frågan vara stendöd för länge sedan. I Miljöpartiet tycks man dock som vanligt ha en helt annan syn på hur man bör förvalta skattebetalarnas pengar.

Hur fantastiskt det än vore att korta restiderna mellan tre av Sveriges största städer menar Sverigedemokraterna att ett projekt av den här omfattningen inte går att motivera varken ur ett samhällsnyttigt, samhällsekonomiskt eller miljömässigt perspektiv. Inte nog med att den ofantliga summan kommer att tränga ut andra viktiga välfärds- eller infrastruktursatsningar, så är detta ett renodlat storstadsprojekt som inte kommer att vara till lika stor gagn för resterande delar av landet. Med andra ord bör man ställa sig frågan om detta verkligen är vad Sverige behöver i dagsläget.

Utgångspunkten bör istället vara att skapa största möjliga samhällsnytta och tillväxt i hela landet, och i det avseendet menar Sverigedemokraterna att man helt missar målet. Vi bör istället lägga resurserna där de behövs som mest; på underhåll och utveckling av Sveriges befintliga infrastruktur. Detta är heller inte exklusivt för enbart tågtrafiken, utan det finns även ett skriande behov av att ge bättre förutsättningar för vägtrafiken, flyget och sjöfarten.

Sverigedemokraterna kommer aldrig att ställa sig bakom dyra prestigeprojekt där den faktiska samhällsnyttan kommer i andra hand. Vår uppmaning till de övriga partierna är att man i första hand ser till att svenska folket kan lita på att nuvarande tågtrafik samt övriga delar av svensk infrastruktur fungerar som den ska.

Josef Fransson (SD)

näringspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Per Klarberg (SD)

trafikpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Markus Wiechel (SD)

riksdagsledamot och ledamot i Norrköping kommunfullmäktige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!