Frågan: Varför pendlar de ut från Motala?

I en kommande undersökning ska personer som åker till och från Motala för att jobba frågas ut.

Motala kommun 31 oktober 2019 10:00

I projektet Jobbanalysen, ett samarbete mellan Motala kommun, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Motala AB, undersöktes vilka kompetensbehov Motalas företag har på såväl kort som lång sikt. Den visade på ett akut behov i flera branscher. Dessutom håller den tillgängliga arbetskraftsreserven på att sina. 

Man såg att det finns en enda egentlig arbetskraftsreserv att ta av, nämligen de som pendlar från Motala för att jobba i andra kommuner. Dessutom är man intresserad av de som pendlar in för att jobba här.

 

Nu vill kommunen, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Motala undersöka om utpendlarna kan fås att arbeta här istället och på så sätt lösa företagens kompetensbrist.

– Det här är ett led i att ta reda på vad det är för kompetens som lämnar Motala. Det är ungefär 6000 som pendlar ut och vi ser att det är vår bästa arbetskraftsbank för framtiden. Vi vill kartlägga kompetens och varför man väljer att jobba på annan ort, säger Magnus Lindberg, VD för Tillväxt Motala AB.

 Man vill även undersöka om inpendlarna, enligt kommunen cirka 2000 personer, vill flytta till kommunen. 

– Vi vill titta på vad det är för yrkeskategorier som väljer att pendla in till Motala. Där ser vi också framåt att när det släpper med bostadsbyggande och möjligheter att flytta hit så är det ju ett bra tillfälle att marknadsföra Motala.

 

Undersökningarna utförs av Unitalent från Linköpings universitet, som får 43 000 kronor för arbetet. Intervjuarna, som gör en enkätundersökning med några djupintervjuer, reser under en vecka med Östgötapendeln och expressbussar till Linköping. Man ska också enligt Magnus Lindberg kontakta samåkares pendlargrupper på Facebook.

Enligt Kenneth Johansson som arbetar med Jobbanalys på Tillväxt Motala görs undersökningarna någon gång mellan vecka 46 och vecka 48.

Utpendlare får enkäter om huruvida de vill jobba i Motala och med vad, vad som krävs för att de skulle jobba här och hur de tre organisationerna kan hjälpa till med matchning. Inpendlare får frågor om vilken form av boende de skulle vilja ha för att flytta hit. 

 

Magnus Lindberg förklarar varför han anser att undersökningen är viktig:

– Kompetensen är ju A och O för våra företagare, det är ju det som kan hjälpa oss att utveckla både företagen och Motala. Så det är ju en kritisk framgångsfaktor för hela Motala att vi har möjligheten att attrahera rätt kompetens.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Wickström

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Arbetsmarknad

Efter kraschen – bråkig lönerörelse väntar

Arbetsmarknad

M stödjer inte V:s hot mot Löfven

Nyetableringar

Nytt företag startar i Motala: Gs Scandinavia AB

Arbetsmarknad

Strid om makten på arbetsmarknaden

Arbetsmarknad

Strid om makten på arbetsmarknaden

Visa fler