Finspångs Tekniska Verk byter från och med den 1 april 2018 entreprenör för hämtning av hushållsavfallet i Finspångs kommun. SUEZ Recycling efterträder Ragn-Sells och de gröna sopbilarna kommer att ersättas av vita sopbilar.
- Vi hälsar SUEZ välkomna och ser med tillförsikt på det nya samarbetet, säger Ulf Axelsson, avfallschef på Finspångs Tekniska Verk. Vi vill också passa på att tacka Ragn-Sells för ett väl utfört jobb under 10 år.
SUEZ sopbilar körs på HVO som är ett helt förnybart dieselbränsle.
- HVO är ett klimatsmart alternativ till fossil diesel och följer vår strävan att minska användandet av fossila bränslen på transportsidan, berättar Paul Barath, vd för Finspångs Tekniska Verk.
- Vi är mycket glada över att få det här uppdraget, säger Ulf Kraft, regionchef Mellan, SUEZ Recycling. Vi har lång erfarenhet av avfallsinsamling och vi är mycket stolta över att få samarbeta med Finspångs Tekniska Verk.
Avtalet har ingåtts i god tid och löper från 2018-04-01 och fem år framåt.