Ekonomi Vinsten steg för den amerikanska bankkoncernen JP Morgan Chase & Co under tredje kvartalet. Högre intäkter från lån och stigande räntor vägde upp för en nedgång inom varupappershandeln.

Vinsten efter skatt ökade till 6,7 miljarder dollar, cirka 54 miljarder kronor, vilket motsvarar 1:76 dollar per aktie. Motsvarande period 2016 var vinsten 6,3 miljarder eller 1:58 dollar per aktie.

Intäkterna från handeln med obligationer rasade med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Flera amerikanska banker har inför rapportperioden varnat för att sviktande intäkter från handeln med aktier och obligationer kommer att tynga resultaten i tredje kvartalet.