De ungdomar som inte fått ett ordinarie sommarjobb men som vill ha en sysselsättning under sommaren kan söka Valdemarsviks kommuns feriepraktikplatser. Feriepraktiken är en praktik med viss ersättning som erbjuds både inom den kommunala verksamheten och hos privata företag. Ett 70-tal ungdomar kommer i år att kunna erbjudas jobb inom de kommunala verksamheterna medan platserna hos företagen är runt 30 stycken. Hos företagen möjliggörs feriepraktiken genom ett samarbete mellan kommunen och Valdemarsviks Sparbank.

– Det är ett sätt för oss att kunna erbjuda fler ungdomar feriepraktik över sommaren, säger Mikael Jonsson, utbildningssamordnare på kommunen.

Samarbetet har pågått sedan 2013 och innebär att Sparbanken finansierar hälften av ferieplatserna hos företagen, medan arbetsgivaren står för den andra halvan. Antalet företag per år som tar emot feriearbetande ungdomar brukar vara runt tio stycken. I år är det en handfull olika företag som erbjuder platser.

– Vi har en stor variation på företagen. Det kommer att finnas möjlighet att vara på restauranger och inom caféverksamheter, inom lantbruk eller på campingplatser och hos kajakuthyrare, säger Mikael Jonsson.

Feriepraktikplatserna hos kommunen är också dem varierade och innefattar kommunens alla verksamhetsområden. Där handlar det om platser på gatukontoret och på återvinningscentraler samt inom vård, barnomsorg, kost och kultur.

Tanken bakom feriepraktiken är att den ska fungera som en första kontakt med arbetslivet. Ungdomarna blir en extra resurs, utöver sommarvikarierna, och får erfarenhet av att arbeta.

– Det ger erfarenhet och är ett sätt att bli varm i kläderna, säger Mikael Jonsson.

– När man har haft feriepraktik kan man söka ett vikariat till nästa sommar eller kanske få möjlighet att sommarjobba på företaget resten av sommaren om företaget behöver arbetskraft och erbjuder jobb. Tanken är att det ska fungera som en inkörsport till arbetslivet.

Feriepraktiken pågår under tre veckor och kan sökas av alla ungdomar som är skrivna i Valdemarsviks kommun och är födda mellan 1999 och 2001. Förra året hade kommunen 107 sökande till platserna, av dessa var sedan 100 ute på praktik.

– Vi jobbar för att alla som söker ska få en plats, säger Mikael Jonsson.