Riksdagen skulle ha kunna krävt att man ska kunna sätta in och ta ut kontanter på banken, säger Håkan Svenneling, företrädare för V i riksdagens finansutskott, efter att en följdmotion från partiet röstats ned i utskottet.

Frågan om bankers skyldigheter att erbjuda service till konsumenterna tas upp när riksdagen behandlar regeringens förslag till hur Sverige ska genomföra ett EU-direktiv om betaltjänster. Direktivet säger att alla konsumenter som vill ska ha rätt att öppna ett betalkonto med bastjänster, banken ska inte kunna neka det.

Vänsterpartiet, flera remissinstanser och andra berörda har fört fram att möjligheten att sätta in och ta ut kontanter också borde säkras eftersom många människor har svårt att enkelt hänga med i den digitala utvecklingen.

Men varken regeringen eller riksdagens majoritet anser att direktivet innebär att bankerna måste kunna hantera kontanter på alla sina kontor.

Det är mycket snack och lite verkstad. Man säger att man är orolig över utvecklingen men gör inget åt det, säger Svenneling.

Utskottet vill dock att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kommer till riksdagen för att förklara vad regeringen gör för att hantera problemen som uppstår för medborgarna i marschen mot det kontantlösa samhället.