Inom ramen för ett fyraårigt avtal kommer UCS IT Solutions att leverera IT tjänster till Mjölby Kommun. Arbetet syftar till att skapa en mer användarvänlig IT-miljö där systemen är bättre integrerade med varandra, och att automatisera IT-administrationen. En del i detta arbete är att införa en s.k. metakatalog baserad på Microsoft Identity Manager.

-Det är ett stort uppdrag och vi är mycket stolta över att fått förtroende att leverera IT-tjänster till Mjölby Kommun. Detta är något som vi gjort åt andra kommuner tidigare och därför har vi de bästa förutsättningarna för att utföra detta uppdrag", säger Alberto Necovski, VD på UCS IT Solutions.

- Vi ser fram emot att jobba med en erfaren IT-leverantör som UCS IT Solutions. Arbetet ska leda till effektivisering, eliminera manuell administration och höja säkerheten inom kommunens IT, uttalar Dominica D-Lillieström, tf IT-chef i Mjölby Kommun.

För mer information kontakta Alberto Necovski, tel 0705-10 79 91, alberto.necovski@ucsit.se