• söndag 30 april 2017

Region Östergötland

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård.

I uppdraget ingår även tandvård och inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar.

Regionen leder det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen genom sitt ansvar för regionala uppgifter och uppdraget att genomföra åtgärder inom områden som samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring, kultur, folkbildning och folkhälsa.

Regionen ansvarar för all allmän kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i länet.

Läs mer om Region Östergötland på http://www.regionostergotland.se/

  • Senaste nytt