Konsumenternas köpbeteenden har under senare år gått mot att lägga allt mer och mer av sin disponibla inkomst på livsmedel och med detta medför högre krav på livsmedelsbutikerna. Att bygga om butiken i Borensberg ligger helt i linje med den strategi som Östenssons har arbetat fram under flera år, utveckla butikerna för att möte kundernas önskemål.
- Vi har sett tendenserna under ett par år och vill självklart ligga i framkant när det gäller utvecklingen av våra butikskoncept. När det gäller Borensberg har det bildats en centralisering av livsmedelsbutikerna vilket är bra för kunden. Vi har lyssnat på våra kunder och kommer bland annat att öppna den första delikatessdisken i orten samt öppna upp ytorna och ta in ett bredare sortiment, säger Anders Lindblom, VD på Östenssons.

Utveckla regionen
Under ombyggnationen har uteslutande lokala entreprenörer används vilket ligger helt i linje med företagets strategi, att värna om det lokala. Utvecklingen av verksamheten har även medfört nyanställningar för att möta den förväntade kundtillströmningen.
- Borensberg är på tillväxt och vi ser att den ökade inflyttningen ställer högre krav på vårt utbud och tillgången på kringtjänster. Att utveckla verksamheten kräver en högre personalnärvaro och vi är mycket nöjda med de lokala rekryteringarna vi har gjort. När vi gör dessa satsningar är det viktigt för oss att använda lokala entreprenörer som utför jobbet. Vår förhoppning är att detta ska ge ringar på vattnet och bidra till att utveckla hela regionen, säger Anders Lindblom.

Nypremiär av butiken i Borensberg är satt till måndag 21 november och pågår under hela vecka 47.