Tidigare ordförande Jonas Lindqvist har valt att bli styrelseledamot för att med kraft, arbeta mer operativt i bolaget med marknadsbearbetning i främst Europa och Mellan Östern.

Tillsättningen av Peter Ahlgren som ny styrelseordförande är ett led i ökat för-säljningsfokus av bolagets egenutvecklade produktfamiljer; AERIGON, NEWTON och DOMINION. Peter har under många år arbetat med global försäljning, bland annat med internationell marknads- och försäljningsutveckling på Alfa Laval och Gambro. Med sitt internationella nätverk i ryggen kommer Peter att stötta Intuitive Aerials försäljnings- och affärsutvecklingsorganisation.

- Vi är glada över att Peter har tackat ja till ordförandeposten och att han får en mer aktiv del i bolagets utveckling framåt, säger Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial. Jag ser fram emot ett nära samarbete med Peter och med hans internationella affärsbakgrund kommer han att spela en viktig roll för Intuitive Aerial, framförallt vid våra strategiska exportsatsningar, avslutar Robin Kahlbom.

Peter Ahlgren har sedan 23 april 2015 verkat i bolaget som styrelseledamot och har lång industriell erfarenhet och mångårig erfarenhet av styrelsearbete inom ett flertal noterade teknologibolag i Sverige, Danmark, Kina och USA.

- Jag ser fram emot att tillträda under en så spännande fas i bolagets historia. Jag hoppas, med min bakgrund, kunna bidra till bolagets utveckling, säger Peter Ahlgren, styrelseordförande, Intuitive Aerial AB. Det ska också bli spännande att få vara en del av det strategiarbete som pågår kring bolagets framtida utvecklingsresa.

- Jag vill också tacka Jonas Lindqvist för hans värdefulla insatser och engagemang och vi är mycket glada över att vi fortsatt har tillgång till hans expertis, avslutar Peter Ahlgren.

Intuitive Aerials styrelse består av Peter Ahlgren, styrelseordförande, Kenth Ericson, Leif Erlandsson, Rolf Schytt och Jonas Lindqvist.