Skatteverket nekade i fjol ränteavdrag på 17 miljarder kronor för interna lån som företag gjort.

Bakgrunden är de lagändringar som trädde i kraft 2013 i spåren av de uppmärksammade räntesnurror som många företag ägnade sig åt för att få ner skatten.

Den stramare lagen har också medfört att företagen i allt större utsträckning minskat de interna lånen de senaste åren, enligt en rapport som Skatteverket lämnat till regeringen.

"Det råder viss osäkerhet om hur reglerna kommer att tillämpas eftersom det ännu saknas rättslig praxis. Osäkerheten kommer att bestå till dess att ärendena gått igenom alla domstolsprocesser", skriver Anette Erling Jivenius, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Skatteverket efterfrågar också lagändringar avseende externa lån, för att få in mer bolagsskatt.