• tisdag 23 maj 2017

Regler som avgör flygplatsens framtid

Norrköping Norrköpings flygplats ska även i fortsättningen kunna ta emot offentligt stöd för sina driftkostnader. Något som är helt nödvändigt för flygplatsens existens.

Allt det här ingår i ändrade stödregler från EU-kommissionen. EU menar att flygplatser som går med förlust och trafikeras av mindre än 200 000 passagerare om året ska kunna få driftstöd och där ingår många svenska regionalflygplatser.

Svenska regionala flygplatser AB, där Norrköpings flygplats ingår, tycker att en del frågetecken nu har rätats ut men att det fortfarande finns mycket av EU-kommissionens riktlinjer som måste tolkas.

– Det är bra att vi har fått genomslag för flera av våra synpunkter, säger Peter Larsson, VD för Svenska regionala flygplatser (SRF). Samtidigt kommer det fortsatt råda osäkerhet för vissa av våra flygplatser.

Norrköpings flygplats har cirka 100 000 passagerare per år och skulle därmed vara en av de flygplatser som berörs av EU:s ändring av stödregler för flygplatser. Det är kommunen som äger flygplatsen och om den inte fick offentligt driftstöd skulle den inte finnas kvar.

– Ingen av de 32 flygplatserna i SRF går runt ekonomiskt utan offentliga medel så det här är naturligtvis ett besked i rätt riktning, säger Mari Torstensson, flygplatschef Norrköpings flygplats. Men vi väntar fortfarande på den exakta tolkningen av kommissionens besked. Det är något våra jurister jobbar med idag.

Statens flygplatser berörs inte av EU:s regelverk och SRF menar att regeringen måste se över sin flygstrategi när det gäller stöd till regionflygplatser.

– Kommissionens besked visar på nytt behovet att regeringen behöver ta ett samlat grepp när det gäller att säkerställa tillgänglighet och flygförbindelser över hela Sverige, säger Peter Larsson.

Även Linköping City Airport ska kunna ta emot offentligt stöd för sina driftkostnader.