Netadmin lanserar en ny produkt som underlättar för tjänsteleverantörer att sälja, leverera och hantera sina kunder i stadsnät.

Den nya produkten – Netadmin Hub – är ett centralt molnbaserat webb- och API-gränssnitt vilket möjliggör för tjänsteleverantörer att enkelt hantera sina kunder i stadsnäten. Netadmin Hub kopplar automatiskt upp sig mot anslutna stadsnät och kommunikationsoperatörer vilket gör att tjänsteleverantörerna inte behöver integrera mot varje enskilt nät utan mot en central knutpunkt.

Med Netadmin Hub kan du skapa helt automatiserade beställningar, automatiserad felhantering och information om driftläget i de olika näten. Det kommer även vara möjligt att hämta adressdata och anslutningsstatus och sälj- och leveransdatum. Utöver att hämta adressdata erbjuder Netadmin även tjänsten att tvätta – verifiera, justera och komplettera – befintliga adresser.

Den nya produkten gör också att kommunikationsoperatörer och stadsnät kan attrahera fler tjänsteleverantörer till sina nät. Att kunna erbjuda fler tjänster i sitt nät kan även bidra till att fler kunder väljer att ansluta sig till stadsnätet.

GIRONET första stadsnätet att använda Netadmin Hub
Kirunas stadsnät GIRONET är det första stadsnätet som använder Netadmin Hub. Via Netadmin Hub har GIRONET kunnat erbjuda ett större utbud till kunderna som är anslutna till fibernätet.

Lanseringen av Netadmin Hub är startskottet för ett smartare sätt att öka effektiviteten och utbudet av tjänster i stadsnäten.