Den schweiziska livsmedelstillverkaren Nestlé bekräftar sin prognos om en underliggande tillväxt på 2-4 procent 2017 sedan tillväxten bromsat in under årets första kvartal. Svag efterfrågan på paketerad mat och en deflationistisk tendens drar nedåt.

Försäljningsökningen under första kvartalet bromsade in till 2,3 procent, vilket kan jämföras med en ökningstakt 3,9 procent ett år tidigare. Utvecklingen låg i linje med förväntningarna på marknaden.