Flera företag i Linköping har efterfrågat en relevant lönestatistik som beskriver en verklig bild av löneläget. För 8:e året Paragera genomför denna sammanställning av löner. Vi erbjuder därför Linköpings teknikföretag en sammanställning av löner för civil-, högskole-ingenjörer, systemvetare och civilekonomer i Linköping där de kommer att kunna jämföra den egna lönebilden med övriga lönelägen i relevanta bolag i Linköping. Syftet är framförallt att erbjuda ett stöd vid rekrytering och lönerevision. För mer information besök oss på www.paragera.se eller maila thomas.engstrom@paragera.se för frågor kring lönestatistiken.