Förslaget om uttaget från det som formellt heter Statens pensjonsfond innebär att regeringen lägger sig strax under taket på tre procent, som inför 2017 sänktes från tidigare fyra procent.

Regeringen slår fast att det går bättre för norsk ekonomi än man tidigare väntat sig – tillväxten ökar och fler får jobb.

Prognosen för BNP-tillväxten på fastlandet är 2,5 procent för 2018, en uppgång från 2,0 procent i år och 1,0 procent 2016. Arbetslösheten väntas sjunka från 4,3 till 4,0 procent 2018.

Statens utgifter bedöms nästa år öka med en procent, vilket innebär att utgifterna stiger mindre än tillväxten för första gången på fem år.

Det var riktigt att använda mer pengar för att bidra till mer aktivitet i ekonomin men nu är det viktigt att ta ett steg tillbaka och låta de goda krafterna verka, säger finansminister Siv Jensen från Fremskrittspartiet.

Regeringen förslår skatte- och avgiftssänkningar på 700 miljoner norska kronor nästa år. Ytterligare föreslagna sänkningar på 2,3 miljarder slår igenom först 2019.

Förändringarna 2018 är riktade mot näringslivet och aktieägare, medan skatten på arbete i princip förblir oförändrad.

Minoritetsregeringen i Norge består av Høyre och Fremskrittspartiet, och den är beroende av stöd från andra partier.