Ledarskapsföretaget Levilja anordnar, den 19 januari, en öppen After Work i regionen. Gästföreläsare är Marie Ryd, en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom sitt område. Rubriken är "Ledarskap på hjärnans villkor".

Vilka möjligheter har vi att med kunskap om hjärnan skapa ett harmoniskt ledarskap?
Hur viktig är den emotionella intelligensen och hur kan vi utveckla den?
Hur möter kunskap om hjärnan upp de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4)?

Marie föreläser om modern hjärnforskning och hur den kan förädlas i organisationer och människors vardag. Varför fungerar hjärnan sämre under social stress, tävling eller större förändringar? När levererar hjärnan som bäst? Hur kan vi optimera omständigheterna för att hamna i ett tillstånd av flow och kreativitet även i tuffa tider?

Marie Ryd är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom sitt område: Hur den nya kunskapen om hjärnan kan förädlas i organisationer och människors vardag. Hon är doktor i medicinsk vetenskap, vetenskapsjournalist och senior partner i Missing Link Consultants AB. Marie har en unik kunskap om hjärnforskningens framsteg.