Underleverantörerna i industrin har goda tider. Men de är klart irriterade på de allt längre betalningstiderna från kunderna, enligt Svensk Industriförenings (Sinf) återkommande mätningar.

Närmare sex av tio underleverantörer rapporterar ökad försäljning och lika många räknar med ökad orderingång. Men samtidigt ökar betalningstiderna.

På ett år har andelen kunder som kräver mer än 30 dagars betalningstid ökat från 48 till 60 procent, enligt enkätsvaren. Sinf:s vd Anders Ekdahl efterfrågar lagstiftning kring frågan om betalningstider.

"Jag efterlyser under alla omständigheter vett och etikett. Fakturadag skall vara detsamma som leveransdag och det är 30 dagar som gäller", skriver han i en kommentar.

Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.