Ratinginstitutet Standard & Poor's (S&P) har höjt kreditbetyget för Indonesien till BBB-minus, upp från BB-plus, vilket brukar beskrivas som ett skräpbetyg. S&P hänvisar till minskade risker i landets statsfinanser.

Beskedet fick börsen i Jakarta att stiga kraftigt.

Höjningen innebär att Indonesien kan få tillgång till nya finansieringskällor, då många fonder har en spärr för att köpa obligationer med skräpbetyg. Det innebär i sin tur att Indonesiens kostnader för statliga lån sjunker.

Ratinginstituten Moody's och Fitch höjde redan för flera år sedan Indonesiens kreditbetyg upp från skräpstatus.