Ekonomi Klädkoncernen H&M:s försäljning steg med sju procent i lokala valutor under juni, jämfört med motsvarande månad året innan.

I svenska kronor ökade försäljningen med tio procent.

Koncerner hade vid utgången av juni 4 517 butiker i hela världen, en ökning från 4 095 butiker ett år tidigare.

H&M kommer inte längre att redovisa sina försäljningssiffror varje månad, utan i stället gå över till kvartalssiffror. Anledningen är enligt koncernen att en månad är för kort tid att bedöma utvecklingen på. Nästa vink om hur det går för H&M kommer därför den 15 september.