Omkring 30 fastanställda varslas om uppsägning på APM Terminals, den största exporthamnen i Göteborg.

En del kunder har börjat tala om Göteborg som en strejkhamn. Det ger ett dåligt rykte och det vill ingen ha, säger Henrik Kristensen, vd på APM Terminals till Göteborgs Posten.

Orsaken till varslen sägs vara de strejker och blockader som förekommit i hamnen men också en allt svagare världsmarknad. Hamnbolaget har förlorat runt fem procent av sin volym under våren och senhösten. Det motsvarar omkring 50 miljoner kronor, eller upp till 27 000 containrar.

Bakgrunden är en långvarig konflikt mellan arbetsgivaren och Svenska Hamnarbetareförbundet. Majoriteten av de anställda är organiserade av Hamnarbetarförbundet men arbetsgivaren, som är medlem i arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, har tecknat kollektivavtal med Transportarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundet tänker fortsätta sin linje att de vill ha större inflytande på arbetsplatsen.

Man kan inte gå med på vad som helst bara för att få behålla jobbet, Peter Annerback, Hamnarbetarförbundets ordförande i Göteborg.