– Det är en spännande resa vi är inne på. Siemens serviceavdelning har i princip personal i alla länder i världen, säger Thorbjörn Fors som numera är högsta chef för affärsområdet där det handlar om service av roterande utrustning.

För att förtydliga så är det inte Siemens i Finspång, med drygt tio miljarder kronor i omsättning, det handlar om. Det är hela Siemens i hela världen när det gäller service av gasturbiner, ångturbiner och kompressorer som Thorbjörn Fors är nybliven vd för.

– Vad jag vet har ingen från Siemens i Finspång tidigare haft en så tung post som Thorbjörn nu har. Det här är något både han och vi på Siemens lokalt ska vara stolta över, säger Mats Rosander, kommunikationsdirektör.

Artikelbild

| Vinner. Enligt Thorbjörn Fors vinner Siemens varje dag matchen mot sina konkurrenter.

För två år sedan köpte Siemens brittiska Rolls-Royce Energy och för ett år sedan köptes också amerikanska Dresser-Rand, som är världsledande på kompressorer.

– Nu slår vi ihop dessa två verksamheter tillsammans med den befintliga serviceverksamheten inom Siemens och skapar ett helt nytt affärsområde. Det har varit några intensiva månader av integrationsarbete, att sätta en ny struktur och ett nytt ledarskap, förklarar Thorbjörn Fors.

Sammanlagt ska den nya organisationen underhålla 130 000 installationer världen över när det gäller gasturbiner, ångturbiner och kompressorer.

– Oftast sitter kompressorerna ihop med turbinerna. Nu kan vi erbjuda kunden ett helhetsvärde som vi har haft svårt att göra tidigare. Med den här nyordningen så vinner vi varje dag och tar marknadsandelar på en tuff marknad inom såväl nyförsäljning som service. Vi är mitt inne i en framgångssaga som fortsätter växa, säger Thorbjörn Fors och hyllar den kompetens och investeringsvilja som finns på företaget.

– Bara här på Siemens i Finspång har vi 800 medarbetare som arbetar inom service och gör ett stort jobb varje dag. Över 200 av dem är fältserviceingenjörer och reser runt i världen hela tiden.

När en turbin säljs så är serviceavtalet alltid en viktig komponent för en lyckad och långsiktig affär.

– Vi har till exempel varit fantastiskt lyckosamma i Thailand under de senaste åren, dit vi har sålt 70 maskiner med serviceavtal som sträcker sig bortom 25 år. Latinamerika är en ganska ny marknad för oss där vi går riktigt bra. Där tar vi också hand om drift-och underhåll och bygger en organisation för att dagligen köra de maskiner som vi sålt. Ägaren har ingen egen personal på plats, berättar Thorbjörn som föddes i Finspång 1968, gick grundskolan på Grosvadsskolan och fortsatte studierna på Ebersteinska i Norrköping.

Nästan direkt efter studenten började han 1989 sin karriär inom ångturbinservice på dåvarande ABB. Efter några år blev det flytt till Australien och även några år i Kanada, innan ABB bytte ägare till Alstom. 2003 köpte Siemens Alstom och några år senare fick Thorbjön ansvaret för nyförsäljning av ångturbiner globalt

– Att ha nära relationer med våra kunder har gått som en röd tråd genom allt jag har gjort inom Siemens. Att lära känna kunden och förstå deras behov och krav och serva dem på bästa sätt. Att förstå marknaden och utveckla servicekoncept som motsvarar kundens förväntningar har varit helt avgörande för våra framgångar.

Finns det några kulturella skillnader med att göra affärer i Australien jämfört med i till exempel Bolivia?

– Ja, i Latinamerika och även I Asien så är det mer på det individuella planet att man får förtroende för varandra. Sedan görs det alltid en utvärdering innan affär. Men ska vi vara där 30-40 år så gäller det att man är överens från början, poängterar Thorbjörn som oftast befinner sig utomlands.

– De flesta mötena är i Tyskland och min chef sitter i Orlando, USA. Dessutom arbetar jag på plats mycket med våra tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika. I och med den nya organisationen så har vi fått en jättemarknad i USA, samtidigt som Europa fortfarande är viktigt för oss, säger Thorbjörn Fors.