Louise Giljam, Cojn AB, har auktoriserats som ESK konsult, en av 52 auktoriserade konsulter i Sverige - och den enda i Östergötland.Kriterierna för att bli auktoriserad är mångårig erfarenhet från uppdrag inom excecutive search, med hög kompetens om metodiken och med stor respekt för de yrkesetiska frågorna. ESK är Sveriges enda yrkesförening för auktoriserade konsulter som arbetar med excecutive search, dvs chefsrekryteringar genom riktad sökning och noggrant urval av personer som uppfyller kraven för viss befattning. Vi är stolta över att en medarbetare på Cojn AB, har fått en eftertraktad auktorisation , säger Mike Helber, vd på Cojn. Vi har redan inom Cojn en stor bred kompetens när det gäller HR och det glädjer oss att vi dessutom nu har dokumentation på det.