Roger Ekström lämnar sin tjänst som Regionchef Öst i Fastighets AB L E Lundberg. Han kvarstår som vice VD och blir chef för Kommunikation och Hållbarhet. Som ny Regionchef Öst tillträder Christian Claesson. Christian är civilekonom och arbetar idag som Affärsområdeschef Handel, en tjänst han haft sedan 2015.
- Det känns mycket stimulerande att få ansvar för Region Öst, som består av Norrköping, Linköping och Jönköping, säger Christian Claesson. Vi är stora fastighetsägare i dessa städers stadskärnor och jag brinner för att skapa hållbara stadsmiljöer där individer, organisationer, företag och samhällen kan utvecklas i samverkan, avslutar Christian Claesson.

Roger Ekström har även utsetts till Kommunikationsdirektör i det börsnoterade
L E Lundbergföretagen AB med ansvar för IR och hållbarhetsfrågor. Roger är sedan 2001 Informationschef i bolaget och tillträder den nya tjänsten 1 januari 2017.
- Vår affärsidé bygger på långsiktigt och aktivt ägande. Hållbarhetsfrågor och kommunikation är av största vikt för att åstadkomma långsiktigt värdeskapande och därför stärker vi vår organisation inom dessa områden, säger Fredrik Lundberg, koncernchef
L E Lundbergföretagen AB. Roger känner både vår fastighetsverksamhet och vår investeringsverksamhet väl och vi är glada att i denna nya roll knyta honom till företagsledningen även i moderbolaget, avslutar Fredrik Lundberg.

Norrköping den 21 november 2016

Fastighets AB L E Lundberg

Eventuella frågor besvaras av:
Christian Claesson, 0709 – 21 66 14
Roger Ekström, 0709 – 21 65 06