Ebbepark ska bli en ny innovationsmiljö med hållbarhet i fokus, en plats där stadens sociala liv och boende blandas med entreprenörskap och forskning. För att stimulera företagandet och skapa förutsättningar för samverkan och utbyte av kompetens och idéer har en Community Manager rekryterats. Carolina Olsson heter hon som ska ta sig an detta uppdrag.
Carolina Olsson tillträder i början av mars och kommer närmast från Demola - ett projekt med uppdraget att koppla samman studenter och näringsliv - där hon varit projektledare för det internationella EU-projektet BELT - Baltic Entrepreneurship Laboratries.
Byggnationen av Ebbepark börjar under 2017 men redan finns en mängd spännande företag i området som tidigare hette Wahlbecks Företagspark. Carolina ser fram emot att få vara med från start.
– Det är vansinnigt roligt att få det här uppdraget, visionen om Ebbepark är unik och att jag är så taggad att få vara med och bidra till att den blir verklighet. Här har vi en chans att satsa på några av framtidens viktigaste områden, som socialt entreprenörskap, samarbeten när det gäller matching, och nya communitybaserade arbetsplatser för mindre företag. Jag drivs av att hitta samarbeten mellan grupper och individer och lyfta fram deras kunskap och engagemang för att skapa attraktiva och inkluderande miljöer, säger Carolina.
En arena för kreativitet och aktivitet
Projektet Carolina ansvarade för på Demola uppmuntrar företagsbildningar och samarbeten över gränserna inom innovation och Smart City relaterade områden. Tidigare har Carolina bland annat arbetat på Tekniska museet i Stockholm och Datamuseet i Linköping och varit en av drivkrafterna bakom det Makerspace som etablerats i Ebbepark under 2016. Tjänsten som Community Manager för Ebbepark är placerad hos Sankt Kors och Johan Kristiansson, VD för Sankt Kors Fastigheter är mycket nöjd med att få in Carolina i organisationen.
– Carolinas erfarenhet av att arbeta över gränserna mellan universitetet och näringslivet är värdefu