Blockchain och kryptovalutor bygger på anonymitet och eftersom identifikation är centralt inom finansbranschen är det många som nu rynkar på näsan. Detta påminner om utvecklingen av en annan omvälvande teknik: internet. Under de närmaste åren kommer Blockchain medföra en lika omfattande förändring som internet och teknikens inverkan kommer inte vara begränsad till finansbranschen, men det är där de största och mest radikala förändringarna kommer ske. Med Blockchain får människor och företag möjlighet att överföra värde utan finansiella organisationer som mellanhand. Detta innebär att de finansiella organisationerna förlorar transaktionsavgifter. Dessa billiga och supersnabba "peer-to-peer"-transaktioner utgör ett direkt hot mot bankerna, men dess användningsområde slutar inte där. Blockchain kan också användas för att ta bort mellanhanden inom försäljning och uthyrning. Föreställ dig ett smart lås på en lägenhet som ska hyras ut. Tänk dig att detta lås kan öppnas automatiskt genom att betala via en mobilapp som baseras på ett visst antal krav i ett smart kontrakt som använder blockchain-teknologi. När kraven uppfyllts, öppnas låset. Investeringarna i Blockchain må öka men inte så mycket att vi kan säga att Blockchain börjat få inflytande inom Fintech och detta är alarmerande. Företag som är verksamma inom finansiella tjänster har inte råd att vara långsamma med att utforska teknik som kommer vara så pass omvälvande. Vi har sett mängder av fall där företag som är för sena med att anamma ny teknik förlorar sina konkurrensfördelar – oavsett hur stora de tidigare varit.

Rahul Singh, President & Global Head – Financial Services. HCL Technologies.