Den 16 december 2016 träffades en överenskommelse som i korthet innebär att Econova AB och Grönt AS är eniga om att upplösa korsägandet mellan bolagen per den 21 december 2016

Econova AB äger genom Econova Garden AB 35,47 procent av aktierna i Nordic Garden AS, vars majoritetsägare är Grönt AS. Grönt AS äger 15 procent av aktierna i Econova AB.

Såväl styrelse som ledning i Econova och Grönt anser att det bästa för båda bolagen är att lösa upp korsägandet, för att på så sätt ge båda bolagen bästa möjliga förutsättningar att utveckla sina respektive verksamheter på den nordiska marknaden.

För Econova innebär detta att Nordic Garden fortsatt kommer vara en viktig samarbetspartner för att nå våra kunder på den norska marknaden. Under 2017 kommer Econova att utöka sin egen verksamhet i Norge bla för att tillgodose kravet från kedjekunder gällande konsoliderade nordiska inköp, säger Johan Rydberg vd i Econova.

Anställda i Econova påverkas inte av de förändrade ägarförhållandena. I och med denna förändring äger Familjerna Göran och Lennart Andersson, genom Familjen A Invest AB 99,2 procent av Econova AB.