Teknomedia webb utmanar sig idé- och prestationsmässigt med en "HACK dag"

"att hela tiden erbjuda utmanande och inspirerande uppgifter är viktigt för att vara en attraktiv arbetsplats säger Marie Skagerström som är verksamhetschef på Teknomedia. Det är ett sätt att ta vara på idéer från medarbetarna och bryta de vanliga utmaningarna. Bästa lösningen vinner.

#TeknomediaHACK pågår under hela dagen den 24 november. Våra duktiga utvecklare kör i team om två, tillsammans med en designer ska de ta fram idé, koncept och början till lösning inom ett antal områden som är intressanta för vår mediekoncern, NTM, och Teknomedia. Teamen får använda vilka tekniker man vill. Eventet arrangeras av två av våra utvecklare; Simon Vancoillie och Patrik Sundström. Aktiviteten pågår hela dagen och vi bryter ordinarie produktion. En hemlig jury (Draknäste) tar del av teamens idépresentation och utser vinnande team. Självklart kommer vi att presentera resultatet.

Det är en utmaning att hitta fler duktiga utvecklare, kompetens inom .NetC# är eftertraktad och jag tror att det är viktigt att med lite nya grepp inspirera medarbetarna och också visa på en spännande arbetsplats säger Marie Skagerström. Och ja, det kommer säkert att bli en återkommande aktivitet. Morgonen startade med extra mycket energi och det ska bli spännande att se resultatet av dagen. I vår vardag annars skapar vi webb och systemlösningar, appar till mediebranschen och andra kunder. Det är en otroligt utmanande framtid vi går till mötes och vi behöver bli fler. Under hösten söker vi fyra ytterligare systemutvecklare och är igång med rekrytering.