• tisdag 27 juni 2017

Företagsamhetsbloggen

Den röda tråden från första dagen i grundskolan till sista på gymnasiet

Visste du att Ung Företagsamhet har läromedel för grundskolan? Våra läromedel för grundskolan har funnit sedan 2010. Jag tänkte nu passa på att presentera våra läromedel lite närmare. Vårt Samhälle vänder sig till de lägre åldrarna och där får barn i tidig ålder på grundskolan lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för samhället, hur lätt man själv kan vara med och bidra och vad demokrati är.

Se Möjligheterna används från årskurs 6 och uppåt här får eleverna möjlighet att träna sin kreativitet, sin företagsamhet och sitt entreprenörskap. Eleverna får kunskaper om olika typer av entreprenörer, hur man uppfyller behov, hur man kommer på nya ideér samt hur man kan presentera sig själv och sina idéer. Min Framtid och ekonomi kombinerar ämnen om elevens självmedvetenhet, yrkesval, ekonomi och entreprenörskap.

Strax före påsk medverkade vi på två läromedelsmässor som arrangerades i Linköping och i Norrköping. På mässgolvet mötte vi nyfikna pedagoger från alla stadier som fick möjlighet att lära känna våra läromedel närmare och ställa frågor. Och jag känner en stolthet över våra läromedel som ger pedagoger möjlighet att arbeta med entreprenörskap i skolan från första dagen i grundskolan till sista på gymnasiet!

// Jonna Castell, grundskoleansvarig

 

Vad gör du på semestern?

Östergötland Student, skolavslutningar m.m. har i skrivande stund firats klart. Kanske väntar du på semester eller har du redan petat ner tårna i sanden? Det är en härlig tid nu med sommar och sol vilket i vår verksamhet öppnar upp för reflektion, men också chans till att revidera målsättningar och ta nya grepp inför nästa läsår.

Som ni vet har våra UF-företag redan gjort sin reflektion av lärdomar och erfarenheter från sitt UF-år. Nu har de påbörjat nya äventyr som kan betyda sommarlov inför årskurs 3 eller kanske helt nya livskapitel med stundande studier, resor, nya anställningar eller kanske eget företagande. Hur som, så har de genom sitt år som UF-företagare skaffat dessa viktiga kompetenser och förmågor som arbetsgivare ofta efterfrågar. De har visat att de kan ta ansvar, planera-genomföra-avsluta något, vara kreativa, samarbeta, ta initiativ, vara flexibla m.fl. För detta arbete har de kvitterat ut ett UF-intyg som de kan addera till sitt CV och ha som stöd vid t.ex. en anställningsintervju, där de faktiskt konkret kan visa på hur de har fått använda sina nyvunna och utvecklade kompetenser och förmågor.

Semestern för mig betyder alltid tid med nära och kära och njutbar avkoppling i trivsamma miljöer. Nu tycker inte jag att det behöver betyda ett avbrott från min fortbildning och strävan efter framtida utveckling i yrkesrollen utan tvärtom. Jag tankar ny energi samtidigt som jag kommer mötas av nya möjligheter till inspiration från såväl litteratur som möten med gamla och nya spännande människor. Jag adderar ytterligare ett händelserikt och givande läsår till mitt CV, men lämnar öppet för många nya spännande utmaningar.

Trevlig sommar från mig och på återseende till nästa läsår!

// Rickard Yngve, Projektledare gymnasiet, Ung Företagsamhet i Östergötland.

After school UF, 2017

After School UF, 2017, De Geergymnasiet Norrköping

Attityd & inställning – det blir vad du gör det till!

Att ha rätt ”attityd och inställning” upplever jag som ett ämne som just nu är på tapeten. Rapporter med fokus på att belysa dagens arbetsmarknad visar bland annat att arbetsgivare idag efterlyser arbetstagare med ”rätt attityd och inställning”. Häromdagen hade vi en sommarlunch för lärare och skolledare i en kommun och fick i samband med lunchen lyssna till hotellchefen som berättade om hur branschen ser ut just idag med fokus på kompetensbehov och framtida utmaningar. Hotellchefen återkom under presentationen till det faktum att det är svårt att hitta personer med rätt attityd och inställning.

”- Kompetensutveckling kan vi erbjuda inom företaget men en grund för att utvecklas och växa är att du som anställd har rätt attityd och inställning. Det kan handla om allt ifrån att komma i tid, ta ansvar för dina arbetsuppgifter och vara positiv.”

När vi under våren möter gymnasieungdomar i klassrummet och inspirerar om processutbildningen UF-företagande lyfter vi upp att UF-året det blir vad du gör det till. Du äger processen under ditt år som UF-företagare. Du äger målen du sätter upp. Vägen dit för att nå de uppsatta målen utformar du själv tillsammans med dina kollegor i UF-företaget. En viktig lärdom under året som UF-företagare är just att det blir vad du gör det till. Som så mycket annat i livet. Det handlar elt enkelt om attityd och inställning. Årets UF-företagare har nu avslutat sina UF-företag och de har skrivit en årsredovisning som är en del i utbildningen.

Det jag tycker är mest intressant att läsa i årsredovisningarna finns under rubriken ”Lärdomar och erfarenheter”. I en av årsredovisningarna hade ett UF-företag skrivit, ”Vi lärde oss att det går i princip aldrig som man vill, men att man måste lära sig att hantera situationerna ändå - och ibland blir resultatet till och med bättre än förutspått!”

Jag tycker att citatet ovan ringar in just det där med att ha rätt attityd & inställning och att under UF-året få erfarenheter av att det blir vad du gör det till. Att ha rätt attityd och inställning gäller såväl ung som vuxen - se möjligheterna och gör det bästa av dem!

// Jonna Castell, projektledare gymnasiet, Ung Företagsamhet i Östergötland

 

Återglasat UF på mässgolvet tisdagen den 7 mars 2017

BILD: Återglasat UF på mässgolvet på regionala UF-mässan, Entreprenörskap på riktigt 2017 - Östergötlands mässa med unga företagare. Affärsidé "Erbjuder stilrena glasprodukter direkt återvunna från glasflaskor.

 

 

Nätverkande

Östergötland UF-året innehåller många lärdomar och erfarenheter. En del som eleverna får ta med sig från UF-året är kunskaper om hur man nätverkar och faktiskt också möjligheten att skapa ett eget nätverk. Detta nätverk kan utgöras av olika kontakter från näringslivet i form av olika företag, leverantörer, kunder men även andra UF-företagare. Framförallt också möjligheten till att ha egna rådgivare från näringslivet som kan ge värdefulla tips och inputs under UF-året och in i framtiden.

Då detta läsårs UF-elever har lämnat in sina årsredovisningar och kvitterat ut ett UF-intyg att addera till sina Cv:n, så ville vi passa på att också låta de många personer som möjliggör UF-företagandet att också samlas för en nätverksträff hos oss i Linköping och avrunda läsåret med ett fullspäckat Sommarmingel. En möjlighet för våra samarbetspartners, UF-lärare och skolledare att ses och nätverka samt lyssna till förträffliga presentationer. Vi fick ta del av Frida Boklunds, Företagarna, fartfyllda presentation av rapporten ”Det är attityden – dumbom” som beskriver små och medelstora företags rekryteringsbehov och de hinder företagen anser finns när det gäller att knyta rätt kompetenser till företaget. Vidare hade vi också alldeles briljanta presentationer av vad som är viktigt att tänka på och hur man tt lyckas med processutbildningen UF-företagande ur perspektivet UF-skola och UF-lärare. Dessa presentationer hölls av Årets UF skola, Kungsgårdsgymnasiet och Årets UF-lärare, Heidi Wetell, Kunskapsgymnasiet. Som avslutning fick vi också lyssna till det framgångsrika UF-företaget ChildAware UF som utifrån sitt UF-år berättade vad man lär sig och hur man kommer att ha nytta av det vid kommande yrkes- eller studieliv.

Dessförinnan hade vi också fått ta del av årets certifiering av nya UF-lärare och diplomera några UF-lärare som över tid arbetet väldigt engagerat och utvecklande med processutbildningen UF-företagande. Tillsammans med alla befintliga och nya UF-lärare kommer dessa att fortsätta handleda kommande generationers UF-elever. För även om sommarlov, student och semestrar hägrar runt hörnet så kommer det alltid nya motiverade och vetgiriga elever redo att kasta sig in i en ny värld full av utmaningar och möjligheter.

Mingelbild Sommarmingel 2017Diplomerade UF-lärare 2017ChildAware UF, Platengymnasiet Motala

Rickard Yngve, Projektledare gymnasiet, Ung Företagsamhet i Östergötland

Vad händer efter UF-företagandet?

 

På UF-kontoret är vi fortfarande mitt uppe i avvecklingsfasen för våra UF-företagare. Mitt arbete är att granska och godkänna elevernas årsredovisningar. Det är spännande att få ta del av deras syn på UF-företagandet och framförallt att få se vilka framsteg eleverna gjort under året.

I avvecklingstider är det roligt att bli påmind om att UF-resan faktiskt inte slutar här. När UF-företagandet tar slut, tar UF alumni vid. UF alumni är nätverket för före detta UF-elever och ger engagerade ungdomar möjlighet att fortsätta på entreprenörskapsspåret. Igår anordnade UF alumni i Östergötland en nätverksträff tillsammans med vår partner Swedbank. Alumner bjöds in till en kväll där Swedbank höll i ett seminarium och workshop med temat Bankens roll ur ett företagarperspektiv.

UF alumni är ett viktigt forum för före detta UF-företagare. Under året som UF-företagare deltar eleverna på många aktiviteter och fylls med energi och inspiration.  Efter avvecklingen kan det säkert skapa ett litet tomrum… ”Vad ska jag nu göra?”

UF alumni fångar upp de drivna elever som är hungriga på mer och hjälper dem att lyckas både med företagandet och den personliga utvecklingen.

// Malin Eriksson


Skolinformatör, Ung Företagsamhet Östergötland

De röda dagarnas dilemma

Östergötland

Kalendern är fulltecknad, verksamheten går på högvarv och det är snart dags för semester. Så ser vardagen ut för många och så också för mig. Självklart är det skönt att få några extra dagar hemma i försommarvärmen tillsammans med familj och vänner men under tiden jag är ledig för att det är en röd dag så är det ju ingen annan som checkar in på kontoret och gör mina arbetsuppgifter, jag kallar det för De röda dagarnas dilemma.

När jag och mina kollegor checkade ut idag kan vi konstatera att UF-året är slut. I måndags var deadline för att ladda upp årsredovisningen på vår hemsida och vår uppgift är nu att granska och godkänna dessa. Även om det inte är min arbetsuppgift brukar jag gå in och ”tjuvläsa” några årsredovisningar för att få den där känslan av att ett år som UF-företagare gör skillnad. När jag läser om elevernas lärdomar och erfarenheter så blir jag alltid lika glad. Ord som samarbete, våga, utmana sig själv, planering, fatta beslut, misslyckas (utan att ge upp), lyckas finns med i de flesta beskrivningarna över vad eleverna har lärt sig under året. Även om jag inte riktigt har tid för det måste jag nog ”tjuvläsa” några till nästa vecka men imorgon är det en röd dag igen…

//Malin Ljung

Regionchef, Ung Företagsamhet i Östergötland

 

I den här bloggen får ni följa med på resan att skapa fler företagsamma människor genom vårt arbete på Ung Företagsamhet i Östergötland.

  • Senaste nytt
  • Senaste nytt